Młokcice

Młokcice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 196

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zakup sprzętu i doposażenie placu rekreacyjnego we wsi Młokicie o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/