Mochów, gm. Głogówek

Mochów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Nazwa wsi pochodzi od drewnianych schowków, które okoliczna ludność budowała na bagnach w czasie najazdów tatarskich. Z połączenia słów „mom chów” powstał Mochów.

Na szczególną uwagę zasługuje również kapliczka – dzwonnica z I połowy XIX w. oraz zegar słoneczny, znajdujący się na prywatnym budynku mieszkalnym.

Rys historyczny: 

Klasztor w Mochowie był drugą, po Jasnej Górze, fundacją księcia Władysława Opolczyka, na ziemiach polskich.
Z dokumentu fundacyjnego z roku 1388 dotyczącego założenia klasztoru pw. Trójcy Św. wynika, że książę oddał paulinom teren nad rzeka Osobłogą. W roku 1428 ojcowie paulini zginęli z rąk husytów, a klasztor i kościół spalono. Dopiero w roku 1578 paulini powrócili do Mochowa.

W czasie potopu szwedzkiego do Mochowa, przewieziono z Częstochowy cudowny obraz Matki Boskiej, przed którym modlił się, przebywający w Głogówku król Jan Kazimierz. Po raz drugi Obraz Jasnogórski znalazł schronienie w Mochowie
w 1705 r., gdy do Częstochowy zbliżał się ze swoją armią szwedzki generał Stromberg. Po roku 1810, czyli po kasacie majątków kościelnych przez państwo pruskie, paulini opuścili klasztor. W roku 1844 Oppersdorffowie wykupili zabudowania klasztorne i sprowadzili siostry boromeuszki, które urządziły tu szpital i prowadziły pracę charytatywną. Obecny kościół pochodzi z I-szej połowy XVIII w., przebudowany został w 1910-1911 roku.

Źródło:

 

Liczba mieszkańców: 412

Stowarzyszenie dla rozwoju i integracji Mochowa „Razem Łatwiej”

Ochotnicza Straż Pożarna w Mochowie

 

Program Odnowy Wsi:

W czasie warsztatów, wyjazdów studyjnych narodziły się koncepcje różnych pomysłów na projekty aktywizujące mieszkańców sołectwa. W wyniku różnych ustaleń jako grupa Odnowy Wsi – Stowarzyszenie przystąpiło do adaptacji stodoły wiejskiej, budowy boiska „Orlik”, zagospodarowania placu na grill, budowy wiaty przy stodole wiejskiej, zagospodarowania wysypiska (posadzono różne gatunki drzew i krzewów), adaptacji pomieszczeń na Izbę Tradycji.

W 2018 roku sołectwo uzyskało dwa wyróżnienia w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategoriach „Najpiękniejsza wieś” oraz „Najlepszy projekt odnowy wsi”.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej –Zakup toru przeszkód CTIF o wartości 5 000 zł.
  • „Zakładanie sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych, warsztaty” (2017 rok). Jest to kontynuacja zainicjowanego w poprzednim roku działania w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Sołectwo wzięło udział w warsztatach z zakładania zadrzewień przydrożnych, podczas których przy pomocy ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowane zostały projekty zadrzewień uwzględniające właściwy dobór gatunków i ich rozstawę. Mochów otrzymał sadzonki czereśni, morwy
    i głogu, w rezultacie czego powstała licząca ok. 2 km aleja.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.