Morów

Morów

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

Sołectwo położone jest na pograniczu polsko – czeskim. W centrum wsi znajduje się wyremontowana murowana kapliczka przydrożna.

Sołectwo ma własną świetlicę wiejską, w której odbywają się spotkania dla mieszkańców i różnego rodzaju wydarzenia.

Wieś posiada także jeden z najbardziej atrakcyjnych sołeckich terenów rekreacyjnych w gminie.

Do dyspozycji mieszkańców są: boisko piłkarskie, siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko oraz wiata grillowa, gdzie odbywają się imprezy integracyjne.

Morów położony jest w atrakcyjnym przyrodniczo terenie nad rzeką górską Mora. Wzdłuż szutrowej drogi możemy dojechać do Rezerwatu Przyłęk.

Na terenach przyrodniczych w sołectwie możemy zaobserwować bociany, bogactwo roślin i zwierząt leśnych. Czysta rzeka Mora, jest siedliskiem wielu gatunków ryb i roślinności wodnej.

Miejscowość słynie z hodowli koni. W sołectwie znajdują się dwie stadniny. Przyjeżdżają tu miłośnicy jazdy konno.

Rys historyczny: 

Jest to niewielka miejscowość o długiej, lecz mało znanej historii. Założona została już w 1270 roku, w średniowieczu należała do biskupów wrocławskich. W 1937 roku majątek w Morowie o powierzchni 303 ha należał do Rudolfa von Falkenhausena właściciela zamku w Białej Nyskiej. Dwór wolnych sołtysów został wzniesiony w XVI wieku. W dziewiętnastym stuleciu przebudowano go na spichlerz, obecnie jest własnością prywatną.

Sołectwo Morów na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/wies.morow

liczba mieszkańców: 325

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszym zadaniem w ostatnich latach było m.in. zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym budowa placu zabaw, siłowni, wiaty grillowej w 2018 roku a także montaż nowej bramy i naprawa ogrodzenia.

Ważnym zadaniem było i jest zagospodarowanie świetlicy wiejskiej, tj.: remont i wyposażenie kuchni w świetlicy, rozpoczęta modernizacja świetlicy i remonty pomieszczeń.

Do najważniejszych wydarzeń zaliczyć można: doroczną Biesiadę Sołecką z konkursem potraw, Mikołajki, Turniej Tenisowy oraz Rajdy Rowerowy.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Naprawa istniejącego ogrodzenia na terenie rekreacyjnym sołectwa Morów – zakup i montaż bramy, furtki i podmurówki o wartości 5 000 zł.                                                                                  

Źródło: