Morów

Morów

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 336

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Naprawa istniejącego ogrodzenia na terenie rekreacyjnym Sołectwa
Morów – zakup i montaż bramy, furtki i podmurówki o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/