Murów

   Murów

     rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Murów to największe sołectwo gminy Murów.

We wsi występuje gęsta zabudowa, zarówno jedno- jak i wielorodzinna.  Młoda część społeczeństwa przyczynia się do powiększania areału zabudowy wsi budując domy i rozbudowując stare domy. Murów może pochwalić się ładnym założeniem parkowym, które dzięki zainwestowanym środkom lokalnego samorządu i Unii Europejskiej stanowi dzisiaj centralne miejsce spotkań i organizacji imprez plenerowych. Wspomniany park wyposażony jest w plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną, scenę i miejsce na organizację ognisk.

Ponadto na obrzeżach wioski położny jest obszerny staw hodowlany, który pod opieką lokalnego oddziału PZW (Murowana ryba) przyciąga wędkarzy, ale i obserwatorów przyrody.

Murów znajduje się na trasie szlaków turystycznych, jak i ścieżek dydaktycznych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Warta uwagi jest ścieżka pn. „Między Murowem a Zagwiździem”, która prowadzi malowniczą doliną rzeki Budkowiczanka. Pierwsza część prowadzi wzdłuż zarastającego nieczynnego kanału porośniętego roślinnością wodną i bagienną, druga zaś brzegiem rzeki przez las liściasty z bogatym runem leśnym. Atrakcją ścieżki jest średniowieczne grodzisko, które miejscowa ludność nazywa Kopcem.

Rys historyczny: 

Murów nacechowany jest ciekawą historią związaną z hutą szkła, która w XVI została założona przez klasztor w Czarnowąsach. Do lat 90-tych dobrze prosperująca huta zapewniała mieszkańcom przywileje typowe dla mieszkańców miast – kino, basen, wyjazdy dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Miłośników Murowa

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Związek Zawodowy Pracowników Spółki Akcyjnej “Vitroterm-Murów”

Ochotnicza Straż Pożarna w Stora Enso Timber Sp. z o.o. w Murowie

liczba mieszkańców: 1225

 

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w ramach odnowy wsi należy „Święto pieczonego ziemniaka”, w którym udział chętnie biorą całe rodziny.

 

Źródło: