Myślina – Turza

 Myślina – Turza

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

Myślina leży w zachodniej części gminy Dobrodzień. Sołectwo stanowią dwie wioski Myślina i Turza wraz z przysiółkami.

We wsi mieści się kościół św. Józefa, kapliczka św. Floriana oraz kapliczka św. Jana Nepomucena. W dawnej piaskowni znajduje się zalew.

Wieś otoczona jest lasami. Kompleks leśny okolic Myśliny jest zdominowany przez siedliska borowe. Przez sołectwo przepływa rzeka Myślina, która miejscami, pośród łąk, lasów czy torfowisk rozlewa się do 5 m szerokości.

Rys historyczny: 

Miejscowości Myślina i Turza pojawiają się w dokumentach po raz pierwszy w XVI wieku.

liczba mieszkańców:  915

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi dokonano przebudowy budynku gminnego przy ul. Przejazdowej 2.

Najciekawsze projekty:

  • brak sprawozdania sołeckiego za rok 2019

 

Źródło: