Naczęsławice

Naczęsławice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

We wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w stylu barokowym.

Na terenie wsi znajduje się boisko sportowe, plac zabaw oraz skwery obsadzone roślinnością.

Skwery i place zabaw, które znajdują się na terenie sołectwa są stale modernizowane i pielęgnowane.

Ochotnicza Straż Pożarna w Naczęsławicach

Koło Gospodyń Wiejskich Naczęsławice

liczba mieszkańców: 432

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszą inwestycją w sołectwie w ostatnich latach było zagospodarowanie skweru obok domu kultury i remont remizy OSP.

Sołectwo Naczęsławice zdobyło III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w 2000 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Remont nawierzchni na placu gminnym w Naczęsławicach o wartości  5 000 zł.

Źródło: