Narok

 Narok

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

Charakterystycznym zabytkiem w Naroku jest pochodzący z połowy XIX w. pałac w stylu angielsko-bizantyjskim z otaczającym go ogrodem.

Na terenie miejscowości znajduje się świetlica wiejska, która kiedyś pełniła rolę siedziby Rady Narodowej, a także piękna, zabytkowa aleja lipowa. Centrum wsi stanowi kościół. Sołectwo posiada plac zabaw, który mieści się również w centrum wsi oraz boisko LZS, wykorzystywane do organizacji wielu imprez i wydarzeń. Mieszkańcy angażują się w działalność Klubu Seniora oraz Koła Gospodyń Wiejskich, natomiast lokalny LZS organizuje zajęcia sportowe dla dzieci.

Narok to wieś smaku, w której lokalne produkty przygotowywane przez mieszkańców stanowią jej charakterystyczny element. To także wieś lasu, wody i ekologicznej zagrody, a w obrębie wsi przebiegają liczne ścieżki rowerowe, bogate w walory przyrodnicze.

Na terenie Leśnictwa Narok występuje strefa chroniąca stanowisko bociana czarnego oraz orła bielika, a także znajdują się dwa obszary chronione objęte siecią „Natura 2000”.

Nad rzeką Odrą znajduje się przysiółek Ostrów Narocki, tam też zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody: “Odra” i “Szakłak”.

 

Źródło:

Stowarzyszenie NAROK https://www.facebook.com/stowarzyszenie.narok

KGW Narok

LZS Narok

Klub Seniora

liczba mieszkańców: 792

Program Odnowy Wsi:

Największą inwestycją zrealizowaną na terenie sołectwa była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 459. Inwestycja ta wpłynęła nie tylko na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, ale również ogólny wygląd i estetykę wsi.

Rada sołecka wraz z mieszkańcami zaangażowani są w zadania związane z poprawą estetyki wsi.

Duży wkład finansowy wniesiony został w remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, z której na co dzień korzystają mieszkańcy i organizacje działające na terenie sołectwa.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Naroku o wartości  5 000 zł.