Nasiedle

Nasiedle

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Nasiedle położone jest przy granicy z Czechami w otoczeniu pól i łąk.

 W sołectwie znajdują się:

  • kościół pw. św. Jakuba Starszego zbudowany w 1881 roku,
  • krzyż pokutny z XIV/XVI wieku,
  • barokowy pałac z regencyjną dekoracją elewacji wzniesiony w 1730 roku (będący własnością prywatną),
  • Wiejski Dom Kultury,
  • altana z grillem i ławo-stołami przy boisku.

W sołectwie znajduje się zespół parkowy przy pałacu oraz źródełko.

W Nasiedlu działalność prowadzi członek sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie: Napus-Oil s.c.

liczba mieszkańców: 339

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia w ramach odnowy wsi:

  • budowa altany przy Wiejskim Domu Kultury oraz na boisku sportowym,
  • utworzenie parkingu przy Wiejskim Domu Kultury,
  • modernizacja terenu wokół źródełka „Woda Źródlana Nasielska”,
  • budowa sceny na boisku sportowym.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 –Modernizacja drogi wzdłuż pałacu w miejscowości Nasiedle, działka nr 655 o wartości  5 000 zł.