Niekazanice

Niekazanice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

W miejscowości Niekazanice przeważa typowa zabudowa wiejska złożona z budynków mieszkalnych i gospodarczych przeważnie z okresu międzywojennego. Znajduje się tu dobrze wyposażona świetlica wiejska oraz plac z altanką, na którym powstać ma plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowane miejsce spotkań plenerowych dla mieszkańców. W środku wsi znajduje się przydrożna kapliczka, w której sporadycznie odbywają się nabożeństwa.

Przez miejscowość Niekazanice płynie rzeczka Ostra. Podobnie jak w pozostałych miejscowościach gminy Branice przeważają tu użytki rolne. W miejscowości znajduje się sad, w którym nasadzone zostały stare odmiany drzew owocowych.

liczba mieszkańców: 133

 

Program Odnowy Wsi:

Do najciekawszych i największych przedsięwzięć zrealizowanych na terenie sołectwa zaliczyć można: remont świetlicy wiejskiej, w ramach którego powstały nowe toalety, zamontowano szambo, odnowiono podłogę w sali głównej, wymieniono ogrzewanie i pomalowano wnętrza.

W sołectwie powstało centrum spotkań plenerowych – wybudowano altankę i wyrównano teren, zakupiono również urządzenia siłowni zewnętrznej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Niekazanice o wartości  5 000 zł.
  • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018). Sołectwo Niekazanice założyło sad