Niewodniki

 Niewodniki

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 834

 

Najciekawsze projekty: