Nieznaszyn

Nieznaszyn

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

W sołectwie Nieznaszyn znajduje się kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1986 roku.

W miejscowości mieści się również Wiejski Dom Kultury.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznaszynie

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Nieznaszyn – Nasz Nieznaszyn

liczba mieszkańców: 173

 

Program Odnowy Wsi:

Działania podejmowane w ramach odnowy wsi:

  • wyposażenie świetlicy wiejskiej w nowe krzesła,
  • doposażenie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej (termosy, zmywarka, czajnik, zlewozmywak),
  • prowadzenie wioski tematycznej – Między Niebem a Ziemią Nasz Nieznaszyn, z możliwością organizacji warsztatów o tematyce związanej z astronomią, kulinariami i końmi.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieznaszynie o wartości  5 000 zł.
  • „Zakładanie sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych, warsztaty” (2017 rok).

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/