Niwnica

Niwnica

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Na terenie miejscowości znajduje się remiza strażacka ze świetlicą wiejską, plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz plac rekreacyjny z pomnikiem wzniesionym z okazji 790–lecia powstania miejscowości.

Do zabytków należą:

  • kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
  • dzwonnica,
  • dawny Dwór Sołtysi,
  • krzyże pokutne i kapliczki.

Walorem Niwnicy jest urozmaicony krajobraz oraz mała odległość do Nysy.

W sołectwie w ramach relaksu i odpoczynku można posiedzieć z wędką nad stawem, który znajduje się na obrzeżach wsi.

Na skwerze znajdującym się w samym centrum wsi zamontowane są ławki i stoliki do gry w warcaby i szachy.

Można też skorzystać ze szlaków rowerowych, które przebiegają przez Niwnicę.

Rodzice z dziećmi korzystają również z siłowni pod chmurką i placu zabaw.

Rys historyczny: 

Wieś powstała w 1226 roku.

Stowarzyszenie „Razem dla Niwnicy” https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie-Razem-dla-Niwnicy-117721965024747/

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica https://pl-pl.facebook.com/stowarzyszenieniwnica

Ochotnicza Straż Pożarna w Niwnicy https://pl-pl.facebook.com/OSPNiwnica

liczba mieszkańców: 773

Program Odnowy Wsi:

W ramach działań odnowy wsi wykonano koncepcję pasów zieleni przyulicznych w 2017 roku.

Sołectwo Niwnica zdobyło III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt” w 2017 roku.

Źródło: