Nowa Cerekwia

Nowa Cerekwia

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

Nowa Cerekwia – dawniej miasto, obecnie wieś położona nad rzeką Troją.

W sołectwie działa Wiejski Dom Kultury.

Na wzmiankę zasługują zabytkowe obiekty oraz tereny, których w Nowej Cerekwi jest niemało. Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na liście zabytków znajdują się:

  • kościół pw. Św. Piotra i Pawła zbudowany w latach 1783-1787 w stylu późnobarokowym z elementami klasycyzmu,
  • ruiny kościółka cmentarnego pw. Św. Wacława zbudowanego w 1688 roku i zniszczonego w 1945 roku. Kościółek znajdował się na najwyższym wzniesieniu w Nowej Cerekwi,
  • ruiny zamku z XVI lub XVII wieku znajdujące się nieopodal rynku,
  • budynki mieszkalne pochodzące z końca XVIII wieku,
  • trójprzęsłowy wiadukt kolejowy nad rzeką Troją (z 1909 roku),
  • ślady licznych osad prehistorycznych i wczesnośredniowiecznych znalezionych w pobliżu wsi.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Cerekwi

 

liczba mieszkańców: 748

Program Odnowy Wsi:

W ciągu ostatnich 5 lat dokonano termomodernizacji remizy OSP, jak też doposażono Wiejski Dom Kultury.  W celu poprawy estetyki wsi urządzono również skwery gminne, o które dbają mieszkańcy.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup samochodu strażackiego do OSP Nowa Cerekwia o wartości 5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/