Nowaki

Nowaki

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Miejscowość jest malowniczo położona nad jeziorem i rzeką Korzkiew.

W sołectwie zachował się kościół, krzyż pokutny oraz kilka zabytkowych domów. We wsi funkcjonuje świetlica wiejska.

Ponadto utworzone zostało miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe pn. „Turystyczna Przystań w Nowakach”.

Turystów przyciąga jezioro, przez które przepływa rzeka Korzkiew. Przez wieś przebiega tzw. „Szlak Czarownic”.

 

Rys historyczny: 

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1291 roku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowakach

liczba mieszkańców: 286

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszym przedsięwzięciem zrealizowanym w sołectwie było utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego „Turystyczna Przystań w Nowakach” i remont świetlicy.

 

Źródło: