Nowe Budkowice

Nowe Budkowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Wioska charakteryzuje się zwartą zabudową domów jednorodzinnych.

W sołectwie znajduje się plac rekreacyjny z boiskiem do piłki plażowej i nożnej oraz placem zabaw dla najmłodszych.

Wioska może poszczycić się zadbanymi i dobrze zaaranżowanymi placykami do wypoczynku i rekreacji, a świetlica wiejska znajdująca się w starej szkole nie zna chwili spokoju i wytchnienia – jest miejscem żywym, gdzie razem się tworzy, rozmawia, gotuje, chętnie spędza czas.

Bliskie sąsiedztwo łąk siedliskowych, jak i rozległy zielony plac w centrum wsi, zwany przez miejscową ludność Uzkiem, przyczyniają się w dużej mierze do zwiększenia atrakcyjności miejscowości.

Uzek z trzema małymi stawami jest miejscem, gdzie z powodzeniem przeprowadzono inicjatywy w zakresie zwiększania i zachowania bioróżnorodności.

Głównymi ulicami Nowych Budkowic prowadzi dorodna aleja lipowa, natomiast bezpośrednie ulokowanie zabudowy w dolinie Budkowiczanki, czyni najbliższe otoczenie Nowych Budkowic wyjątkowym.

Rys historyczny: 

Nowe Budkowice powstały w XVIII w. jako jedna z kolonii fryderycjańskich, nie zachowały się jednakże jakiekolwiek ślady po kuźni i smolarni, które wówczas działały na tych terenach.

 

 

Stowarzyszenie Nowe Budkowice

liczba mieszkańców: 335

 

Program Odnowy Wsi:

Mieszkańcy są bardzo zżyci ze swoją małą ojczyzną, co znajduje odzwierciedlenie w stopniu zaangażowania w proces odnowy i rozwoju wsi – niezliczone godziny pracy społecznej doprowadziły do remontu starej, okazałej szkoły, utworzenia placu rekreacyjnego z boiskiem i placem zabaw dla najmłodszych, jak i wielu innych miejsc przeznaczonych do ogólnodostępnego użytku.

Do najważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez grupę odnowy wsi wraz z sołtysem na czele należy odpust św. Nepomucena wraz z obchodami Dnia Matki i Ojca.

Sołectwo Nowe Budkowice zostało wyróżnione w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w 2018 roku oraz zostało nagrodzone II miejscem w kategorii „Najlepszy projekt” w 2016 roku.

Najciekawsze projekty:

  • „Zakładanie sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych, warsztaty” (2017 rok). Jest to kontynuacja zainicjowanego w poprzednim roku działania w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.  Sołectwo wzięło udział w warsztatach z zakładania zadrzewień przydrożnych, podczas których przy pomocy ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowane zostały projekty zadrzewień uwzględniające właściwy dobór gatunków i ich rozstawę. Nowe Budkowice otrzymały sadzonki czereśni, głogu, morwy, jarzębu i tarniny. W rezultacie tego powstała ponad 100 m aleja.

Źródło: