Nowy Browiniec

Nowy Browiniec

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Układ przestrzenny wsi to zabudowa mieszkaniowa sytuowana w dolinie cieku wodnego, po południowej stronie historycznej ulicy wiejskiej. Na drugim jego brzegu (południowym) jednocześnie powstał zespół zabudowy o układzie łańcuchowym, dostosowanym do konfiguracji wysokiego brzegu doliny.

Ostatnim elementem przestrzennym wsi jest zespół zabudowy folwarcznej, usytuowanej na wzniesieniu po południowej stronie wsi kmieciej wraz z sąsiednią zabudową rolno-robotniczą, uzupełnioną współczesną zabudową jednorodzinną.

W Nowym Browińcu znajduje się:

  • kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, murowany z 1845 roku,
  • plebania murowana z końca XIX wieku,
  • murowana kapliczka przy domu nr 4 z I połowy XIX wieku,
  • murowana kapliczka przy domu nr 10 pochodząca z około 1840 roku,
  • spichlerz folwarczny, murowany z XIX wieku,

Mieszkańcy sołectwa chętnie korzystają z placu zabaw mieszczącego się przy remizie OSP, jak również z terenu rekreacyjnego wokół stawu. W miejscowości jest świetlica wiejska.

liczba mieszkańców: 423

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Browińcu

Liga Kobiet Śląskich w Nowym Browińcu

Program Odnowy Wsi:

Do działań z zakresu odnowy wsi można zaliczyć oświetlenie placu zabaw, a także budowę chodników i placu zabaw.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Browińcu o wartości  5 000 zł.

Źródło: