Nowy Las

Nowy Las

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Wieś ma charakter rolniczy.

Najstarszym wiejskim obiektem jest kościół pw. św. Jadwigi.

W Nowym Lesie znajduje się świetlica wiejska oraz plac zabaw.

 

Rys historyczny: 

Sołectwo wymienione w 1249 roku jako Silva Nostra i w 1268 jako Novowaldow.

Najstarszym wiejskim obiektem jest kościół znany już około 1300 roku. W 1579 roku został poświęcony Najświętszej Maryi Panny i św. Jadwidze. Obecny wybudowany został w latach 1819-1823 pod kierunkiem inspektora budowlanego Wollenhaupta w stylu późnego klasycyzmu ”arkadowego”. Ołtarz jest dziełem Michała Klahra III i pochodzi z roku 1825 roku. Dziełem prymitywnego kamieniarstwa jest rzeźba niewiasty z datą 1676 wiązana przez tradycję ludową ze św. Jadwigą. Niektórzy historycy sztuki twierdzą, że jest to relikt prymitywnego nagrobka.

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Lesie

liczba mieszkańców: 438

 

Program Odnowy Wsi:

Projektami zrealizowanymi w sołectwie były:

  • budowa placu zabaw,
  • modernizacja świetlicy wiejskiej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Remont świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

 

Źródło: