Nowy Świat

Nowy Świat

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Zabudowa wsi jest zróżnicowana, część wsi posiada zabudowę typową dla gospodarstw rolnych pochodzących z okresu przedwojennego. Natomiast prawie 40% zabudowań stanowią nowe budynki powstałe w latach 1990-2007. Nowo powstałe zabudowania nie stanowią gospodarstw rolnych.

Ponadto w miejscowości Nowy Świat zostało wydzielonych bardzo dużo indywidualnych działek budowlanych, równoważnych ilościowo istniejącym zabudowaniom. Stanowi to bardzo korzystny prognostyk dla wsi i daje możliwości jej rozwoju, ponieważ miejscowość ewoluuje w kierunku wsi o charakterze typowo rekreacyjno-wypoczynkowym.

Miejscowość leży w bezpośrednim sąsiedztwie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Przez wieś przebiega zielony szlak turystyczny.

Rys historyczny: 

Po II wojnie światowej we wsi osiedlili się mieszkańcy głównie Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej.

liczba mieszkańców: 164

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi projektami i przedsięwzięciami zrealizowanymi w sołectwie są:

  • wykonanie wieńca dożynkowego i udział w dożynkach,
  • zabawa karnawałowa dla mieszkańców wsi,
  • budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej,
  • budowa siłowni plenerowej.
  • Źródło: