Obrowiec

Obrowiec

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

W centrum wsi usytuowany jest staw, który służy mieszkańcom jako miejsce spotkań i rekreacji. W jego pobliżu znajduje się siłownia na wolnym powietrzu, plac zabaw dla dzieci oraz stanowisko na grill.

W sołectwie znajduje się kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela.

Do zabytków wsi należy budynek dawnej „gospody” oraz mogiła powstańców śląskich.

W sołectwie znajdują się też obiekty historyczne takie jak były park zamkowy oraz grodzisko templariuszy – Tempelberg, zabytkowa aleja dębowa i blaszana budka dla zakochanych „blechbuda”, owiane swoją historią i tajemniczością.

Źródło:

 

Strona internetowa sołectwa Obrowiec www.obrowiec.pl

Obrowiec na Facebooku https://www.facebook.com/solectwo.obrowiec

Stowarzyszenie RAZEM DLA OBROWCA

Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu https://www.facebook.com/ospobrowiec

Ludowy Klub Sportowy w Obrowcu https://www.facebook.com/LKS-Obrowiec-2294237987324312

BJDM – Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej

CARITAS

liczba mieszkańców: 484

 

Program Odnowy Wsi:

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi:

  • remont sali OSP,
  • budowa siłowni wolnostojącej,
  • budowa kina wiejskiego znajdującego się w sali balowej OSP,
  • działania polegające na promocji lokalnych zwyczajów jak: palenie żuru, wodzenie niedźwiedzia, święto patronalne Jana Chrzciciela, dożynki wiejskie, wieczór św. Marcina, jasełka, żywa szopka z pokłonem Trzech Króli, w tym roku zbudowano ruchomą szopkę wewnątrz kościoła, która przyciągnęła około 2 500 osób.                                                                   

Najciekawsze projekty:

  • „Wyszkolony rolnik to skuteczny strażak ratownik” jest zadaniem w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości. OSP w Obrowcu otrzymała dotację w wysokości 6 400 zł.
  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych na terenie sołectwa o wartości 5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/