OGRANICZENIA DLA KLIENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Informujemy, że w związku z zagrożeniem COVID-19 z dniem 19 października 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ponownie:

  • załatwianie spraw w urzędzie do odwołania możliwe jest jedynie w formie elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji tradycyjnej (poczta);
  • załatwianie spraw w Urzędzie odbywa się w formach: elektronicznej, telefonicznej, korespondencyjnej tradycyjnej (poczta) poprzez pozostawianie korespondencji
    w skrzynkach usytuowanych przed wejściem do budynków przy ulicy Piastowskiej 14 – Ostrówek oraz Hallera 9, która będzie opróżniana raz dziennie (potwierdzanie odbioru pisma w formie dokumentu wytworzone przez system EZD, potwierdzenie złożenia pisma zostanie wysłane w formie SMS na podany nr telefoniczny lub wysłane na podany e-mail pozostawiany przez klienta przy dokumentach);
  • zawiesza się działalność punktu kancelaryjnego na Hallera. Pocztę można składać w skrzynce umieszczonej przed budynkiem. Odbiór poczty odbywa się w skrzynkach położonych w miejscu istniejącego dotychczas punktu kancelaryjnego;
  • wprowadza się  całkowity zakaz poruszania się klientów zewnętrznych po obiektach urzędu;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych departamentów w wyznaczonym miejscu;
  • do odwołania zawiesza się organizację zaplanowanych spotkań zewnętrznych oraz rezerwację sal na Ostrówku;

Nadal obowiązują zasady zachowania dystansu, ograniczenie przemieszczania się pracowników po urzędzie do niezbędnego minimum; dezynfekcja rąk przy wejściu do budynków

Podczas kontaktu z klientami Urzędu należy obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Klient również posiada taki obowiązek – zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów dopuszczalna liczba interesantów przebywających  w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi.

W związku z podwyższonym stanem zagrożenia epidemią oraz wprowadzonymi nowymi ograniczeniami, w poszczególnych komórkach organizacyjnych UMWO  wprowadza się  rotacyjną pracę zdalną.