Olbrachcice

                   Olbrachcice

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi:2006

Wieś założona prawdopodobnie już w połowie XIV w. Pierwszy zapis o osadzie Olbrechsdorf pojawił się w 1388 roku. W 1482 roku właścicielami wsi są przedstawiciele rodu Colmas, ojciec Mikołaj i syn Wacław. Następny właściciel wsi w połowie XVI w. to zmarły w 1572 roku Jerzy von Fuellstein. Jego żoną była Barbara, siostra Stefana von Wbrna. W drugiej połowie XVII w (1613-1618) wsią zarządzał Jan Krzysztof Waldstein, uczestnik buntu szlachty. Uwięziony zmarł w 1629 roku. Do 1813 roku wieś poprzez nadanie należała do klasztoru Paulinów w Mochowie-Paulinach. Zapis w języku polskim o budowie i poświęceniu w 1861 roku kościoła znajduje się na ścianie prezbiterium tej świątyni. Kapliczka z pierwszej połowy XIX wieku, murowana, otynkowana, kwadratowa, wewnątrz rzeźba ludowa św. Jana Nepomucena. Przy drodze do Solca znajduje się grota lurdzka zbudowana w 1938 roku z kamienia tufowego przywiezionego z okolic Lourdes we Francji. Stosunkowo dobre gleby umożliwiają rozwinięcie produkcji roślinnej oraz hodowli zwierząt.

W sołectwie funkcjonuje świetlica wiejska. Wieś posiada również plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną.

Przez wieś przebiegają dwie drugorzędne trasy rowerowe PTTK.

liczba mieszkańców: 328

Program Odnowy Wsi:

Do działań związanych z ideą odnowy wsi należy organizacja imprez sołeckich tj. „Święto Chleba” czy dożynki wiejskie. wykonany został również remont świetlicy wiejskiej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Remont bieżący pomieszczeń świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/