Oldrzyszowice

                Oldrzyszowice

       rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 319

 

Najciekawsze projekty: