Olszynka

Olszynka

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Sołectwo Olszynka leży na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Śląskiej i Sudetów Wschodnich. Sołectwo graniczy z otuliną Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, co zapewnia mu wysokie walory krajobrazu przyrodniczego.

W Olszynce warto zobaczyć:

  • kościół filialny pw. Najświętszej Maryi Panny, murowany z II połowy XIX wieku,
  • dom nr 31 (stara poczta), murowany z II połowy XIX wieku,
  • dom nr 41, murowany z początku XIX wieku.

W miejscowości znajdują się fragmenty zespołu pałacowo – parkowego z XIX wieku.

W funkcjonuje Wiejski Dom Kultury.

liczba mieszkańców: 216

Koło Gospodyń Wiejskich

Program Odnowy Wsi:

Do działań z zakresu odnowy wsi zaliczyć można:

  • remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem,
  • wymianę urządzeń na placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury,
  • częściową wymianę ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury,
  • wykonanie utwardzenia terenu przy Wiejskim Domu Kultury.

 

Źródło: