Otwarty konkurs ofert OPOLSKA PSZCZOŁA MIODNA

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Organizacje pozarządowe dla przyrody „Opolska pszczoła miodna” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach w/w konkursu będzie można realizować działania mające na celu ochronę pszczoły miodnej na terenie województwa opolskiego i upowszechnianie jej roli w środowisku naturalnym:

  • Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów z probiotykami i/lub z witaminami produkowanymi pod nadzorem weterynaryjnym wraz ze stosownym certyfikatem do stosowania dla gatunku Apis Meliffera oraz dystrybułowanych poprzez związki pszczelarskie, których zasięg działania obejmuje województwo opolskie.
  • Nasadzenia roślin miododajnych – roślin drzewiastych, w szczególności krzewów miododajnych.
  • Spotkania edukacyjne, warsztaty, działania informacyjne, pokazy, wyjazdy studyjne, które przyczynią się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa opolskiego w zakresie utrzymania zdrowotności i liczebności rodzin pszczelich oraz roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym.

Na realizację zadań publicznych w konkursie „Opolska pszczoła miodna” w 2024 roku Samorząd Województwa Opolskiego przeznacza kwotę do 200 000 zł.

Oferty do konkursu należy składać wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl do dnia 9 lutego 2024 !!

Więcej informacji – strona BIP Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem: https://tiny.pl/cbtv2