Opolskie w Warszawie

6 listopada 2023 r. blisko 40-osobowa grupa liderów odnowy wsi z województwa opolskiego wzięła  udział w seminarium pt. „Odnowa wsi w Polsce. Doświadczenia i perspektywy”, które miało miejsce w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. 
Seminarium było okazją do wysłuchania prelekcji o przyszłość odnowy wsi w Polsce. Prelekcje wygłosili:
  • prof. Hanna Podedworna (Akademia Bialska im. Jana Pawła II)
  • Łukasz Sykała (Instytut Rozwoju Miast i Regionów)
  • Ryszard Wilczyński (Poseł na Sejm RP).

Prelekcji można wysłuchać pod linkiem;

Po seminarium była okazja odwiedzić Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyjazd został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
Dziękujemy Panu Ryszardowi Wilczyńskiemu za pomoc w organizacji wyjazdu.