Osiek

Osiek

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

 

 

 

 

 

Osiek leży w północnej części Gminy Strzelce Opolskie i należy do najstarszych miejscowości w gminie. Wieś jest typowo rolnicza a przeważają łąki i hodowla bydła. W wiosce jest przedszkole, świetlica, place zabaw, boisko, plac rekreacyjny z miejscem na namiot biesiadny, strażnica OSP. Dużą popularnością cieszy się organizowany co roku piknik rodzinny, na który zjeżdżają mieszkańcy okolicznych wiosek.

Ta mała miejscowość zewsząd otoczona jest lasami, które stanowią 56% jej powierzchni. Wiele urokliwych widoków dostarcza przepływająca przez wieś rzeka Jemielnica, będąca lewobrzeżnym dopływem małe Panwi. Stanowi ona jedyny w gminie Strzelce Opolskie ciąg ekologiczny ułatwiający migrację gatunków typowych dla ekosystemów wodnych.

Organizacje pozarządowe działające na terenie sołectwa :

  • Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Wsi Osiek
  • OSP

Najważniejsze przedsięwzięcia, projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi

  • piknik rodzinny,
  • budowa chodnika,
  • remont dróg transportu rolnego,
  • wymiana ogrzewania w świetlicy,
  • remont i wyposażenie kuchni świetlicy w meble.

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Poprawa bezpieczeństwa i estetyki placu przy świetlicy wiejskiej w Osieku o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

Liczba mieszkańców: 428