Osowiec, gm. Turawa

Osowiec

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

 

  

 

Liczba mieszkańców: 1306

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Osowcu 

Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia Dzieci i Młodzieży „TURAWA”

 

 

W sołectwie działa, nieprzerwanie od 1785 roku, Kuźnia Osowiec (dawniej Fabryka Wyrobów Metalowych).

W miejscowości znajduje się: świetlica wiejska w OSP, dwa boiska sportowe do piłki nożnej oraz dwa place zabaw
w różnych częściach wsi.

 

W Osowcu znajduje się również Kanał Gminny (kiedyś fabryczny) z alejką, na której rosną będące pod ochroną zawilce.

Z wioski prowadzi szlak niebieski Osowiec poprzez Bory Turawskie nad brzeg Jeziora Srebrnego. Następie wiedzie
przez Turawę obok zabytkowego pałacu do Kotorza Wielkiego, by koroną zapory doprowadzić wzdłuż południowego brzegu Jeziora Turawskiego nad Jezioro Średnie.

       

Program Odnowy Wsi:

W zakresie odnowy wsi zrealizowano projekty:

  • plac zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu,
  • rewitalizacja Kanału Gminnego (fabrycznego),
  • modernizacja ul. Lipowej.

     

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Wyłożenie placu zabaw bezpiecznymi płytami gumowymi o wartości 5 000 zł.

 

Rys historyczny:

Powstanie wioski – osiedla wiąże się z powstaniem, istniejącej do dziś, Fabryki Wyrobów Metalowych. Dnia 17 czerwca 1785 roku król pruski Fryderyk Wielki wydał przywilej kupcom wrocławskim zezwalający na wybudowanie fabryki w Osowcu, na prawym brzegu Małej Panwi. Jeszcze pod koniec XVIII wieku uruchomiono: produkcję stali surowej, wyrobów kutych i prasowanych z blachy oraz oczyszczalnię stali surowej. Asortyment produkowanych wyrobów był bardzo szeroki
i obejmował m.in. łopaty, szpadle, lemiesze, kosy, motyki, kopaczki, widły, sierpy, młotki, kilofy, grabie, piły, siekiery, topory, pilniki, kielnie murarskie, akcesoria kolejowe, dusze do żelazek i łopatki węglowe.

Fabryka produkowała znaczne ilości narzędzi rolniczych, gospodarczych i przemysłowych, podobnie jak obecnie.

Na terenie wsi Osowiec istnienie szkoły odnotowano już w 1790 roku. Była to szkoła ewangelicka dla dzieci rodzin przybyłych z głębi Niemiec w związku z budową fabryki.

 

Źródło: