Ostrożnica

Ostrożnica

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

W centrum wsi znajduje się zabytkowy kościół pw. Ducha Św. oraz remiza strażacka z nowo wybudowanym garażem.

Mieszkańcy spotykają się w dwóch miejscach: w sali budynku TSKN lub remizie strażackiej. W sołectwie mieści się plac rekreacyjny a na terenie szkoły jest siłownia zewnętrzna i plac zabaw.

Na terenie miejscowości zlokalizowany jest staw i boisko sportowe. Na terenie miejscowości znajdują się trzy skwery, które są systematycznie modernizowane i pielęgnowane.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrożnicy

liczba mieszkańców: 978

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszą inwestycją w sołectwie w ostatnich latach była rozbudowa i remont remizy OSP. Sukcesywnie utwardzano drogi transportu rolnego. Modernizowano skwery znajdujące się na terenie wsi. Organizowane były dożynki wiejskie, Dzień Kobiet „Jesteśmy Rodzinne”, obchody św. Marcina, Mikołajki, Wodzenie Niedźwiedzia i Babski Comber.

Źródło: