Otwarty konkurs ofert w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich rostrzygnięty

Zgodnie z uchwałą nr 4743/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2021r. dotację w łącznej kwocie blisko 130 tys.  zł przyznano 20 opolskim organizacjom pozarządowym  m.in na:

  • Wdrażanie nowych   technologii   i   działań   służących ucyfrowieniu   organizacji
  • Uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań
    doposażenie w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań statutowych;
  • Wykonanie remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań statutowych

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Otwarte Konkursy Ofert – link