Pakosławice

              Pakosławice

      rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Pakosławice to wieś zaliczana do najstarszych na terenie powiatu nyskiego.

Obiektem architektonicznym, który zasługuje na uwagę jest kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w stylu romańskim, obecnie z nawarstwieniami innych stylów. Świątynię otacza XVI – wieczny mur, przed którym ustawiono krzyż pokutny. W środku wsi spotkać możemy trzy XVIII- wieczne kapliczki.

We wsi funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna.

Mieszkańców przyciąga plac rekreacyjny o nazwie „Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym”. Przez wieś przebiega trasa turystyczna o nazwie: „Szlak Św. Jakuba”.

Pakosławice na Facebooku https://www.facebook.com/SolectwoPakoslawice/

Ochotnicza Straż Pożarna w Pakosławicach

liczba mieszkańców: 552

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszym przedsięwzięciem zrealizowanym w sołectwie było utworzenie placu rekreacyjnego „Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym”.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej w Pakosławicach (działki nr 250) o wartości  5 000 zł.

Źródło: