Paruszowice, gm. Byczyna

                           Paruszowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

W Paruszowicach znajdują się takie zabytki jak: kaplica ewangelicka z XV w., dwór z XIX w. wraz z parkiem podworskim oraz gorzelnia z XIX w.

W 2006 r. utworzono, przy pomocy środków Unii Europejskiej świetlicę wiejską nazwaną „Centrum oświatowo – kulturalnym”.

W miejscowości działa również założona w 1951 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, jest plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko sportowe.

Źródło:

 

liczba mieszkańców: 261

Paruszowice na Facebooku 

Ochotnicza Straż Pożarna w Paruszowicach

 

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi zbudowano siłownię napowietrzną oraz plac zabaw.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Paruszowicach o wartości  5 000 zł.