Paruszowice, gm. Byczyna

Paruszowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

 

 

 

 

 

 

liczba mieszkańców: 261

 

Paruszowice na Facebooku 

Ochotnicza Straż Pożarna w Paruszowicach

 

W Paruszowicach znajdują się takie zabytki jak: kaplica ewangelicka z XV w., dwór z XIX w. wraz z parkiem podworskim
oraz gorzelnia z XIX w.

W 2006 r. utworzono, przy pomocy środków Unii Europejskiej świetlicę wiejską nazwaną „Centrum oświatowo – kulturalnym”.

W miejscowości działa również założona w 1951 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jest plac zabaw, siłownia napowietrzna, staw oraz boisko sportowe.

 

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi zbudowano siłownię napowietrzną oraz plac zabaw.

      

Źródło: