Pawłowiczki

Pawłowiczki

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Pawłowiczki składają się z 3 przysiółków potocznie nazywanych Opatrzność, Rzeczyca oraz Warmuntowice.

W Rzeczycy znajduje się ponad 230-letni kościół parafialny pw. Andrzeja i Jakuba z przyległym cmentarzem, w Warmuntowicach budynek byłej mleczarni z 1910 roku, dwie kapliczki (w jednej z nich, datowanej na 1867 rok, corocznie odbywa się msza ku czci św. Jadwigi Śląskiej).

W Pawłowiczkach znajduje się gminna biblioteka, 3 place zabaw i boisko sportowe.

W centrum Pawowiczek mieści się plac zabaw i mały park z pomnikiem Adama Mickiewicza i ławeczką „Niepodległości”. Sołectwo posiada również boisko sportowe, które otacza park olchowy z unikatową roślinnością, ścieżkami pieszo-rowerowymi, altanką z małym stawem i licznymi ławeczkami do odpoczynku. Przy szkole zlokalizowana jest zewnętrzna siłownia i szkolne boisko wielofunkcyjne.

 

liczba mieszkańców: 1182

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi cyklicznie odnawia się i modernizuje place zabaw, dosadza i pielęgnuje roślinność na skwerach, pogłębia i oczyszcza mały zbiornik wodny w parku olchowym. Dokonano również przebudowy parkingu przy kościele.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Wykonanie tablic z historią miejscowości Pawłowiczki o wartości  5 000 zł.

Źródło: