Piękna Wieś Opolska – siła w ludziach!

„Nie wątp nigdy, że mała grupa troskliwych ludzi mogłaby zmienić świat.
Tak naprawdę to jedyna rzecz, która go kiedykolwiek zmieniła
[Margaret Mead]

Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 9433/2023 z 4 maja 2023 r. ogłosił Konkurs “Piękna wieś Opolska – siła w ludziach!”

Zapraszamy do udziału w dwóch kategoriach:

I Najpiękniejsza wieś – Debiut

Udział może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie sołectwa w województwie opolskim, która jeszcze nie uczestniczyła w Konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś”. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim zaangażowanie i kreatywność mieszkańców wsi w proces rozwoju sołectwa.

 II Najlepszy projekt

Udział mogą wziąć przedsięwzięcia, których zakończenie realizacji nastąpiło w latach 2021-2023. Zgłoszony projekt musi mieć charakter społeczno-edukacyjny („miękki”) i zostać wykonany na terenie sołectwa.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału sołectwa/projektu
w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia dokonuje Wójt / Burmistrz Gminy wysyłając skan kompletu dokumentów w wersji elektronicznej drogą mailową na adres dwo@opolskie.pl

Z terenu gminy można zgłosić:

  • dwie wsie w kategorii Najpiękniejsza wieś – Debiut”,
  • jeden projekt w kategorii „Najlepszy projekt”.

Nagrody

Najpiękniejsza wieś – Debiut

I miejsce – 13 tys. zł

II miejsce – 11  tys. zł

III miejsce-  9 tys. zł

Najlepszy projekt

I miejsce – 10 tys. zł

II miejsce – 8  tys. zł

III miejsce- 7tys. zł

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod nr tel.  77 44 82 123, 107, 108 lub pisząc na adres mailowy odnowawsi@opolskie.pl

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2023

Zał. Nr 1 Zgłoszenie Do Konkursu Piękna Wieś Opolska

Zał. Nr 2 Formularz RODO

Zał. Nr 3 Oświadczenie

PLAKAT