Pietna, gm. Krapkowice

Pietna

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2001

 

 

 

 

 

Sołectwo Pietna składa się z trzech charakterystycznych części: dolnej nad stawem (historycznie najstarsza), górnej za lasem oraz środkowej w kierunku Krapkowic.

Cechą charakterystyczną wsi są otwarte przestrzenie z terenami rekreacyjno – wypoczynkowymi służącymi mieszkańcom. Miejscowość przecinają ścieżki rekreacyjne i spacerowe. Na terenie sołectwa  znajdują się stawy rekreacyjne, skwery zielone z wieloma pięknymi starymi drzewostanami oraz przepiękne stare dęby. Część starego lasu przy boisku z rzeczką „Białka” nazywana jest potocznie „LANDEK”.

Na terenie wsi położony jest cmentarz na górce, zabytkowa kaplica Św. Jadwigi Śląskiej, pomnik ofiar I i II wojny światowej, zabytkowe krzyże przydrożne, plac zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacyjne na terenie całej wsi.

W Pietnej znajdują się: przedszkole, remiza OSP. Pietna jako jedyna z wiosek w okolicy posiada swój herb i pieczęć.

 

Rys historyczny: 

W 1784 roku miejscowość ta została wymieniona jako „Pietna”.

Na terenie wsi zlokalizowanych jest kilka miejsc, w których natrafiono na ślady bytności ludzi sprzed wielu wieków. Szczególnie interesujące wśród znalezisk wydają się liczne fragmenty naczyń pochodzące z XIII w.

Dla uczczenia pamięci poległych w I wojnie światowej wybudowano pomnik, który w 1990 roku został rozbudowany – zostały ustawione duże tablice marmurowe z wyrytymi nazwiskami poległych w II wojnie światowej. W lutym 1995 roku nieznani sprawcy podpalili pomnik, a rok później postanowiono go odbudować.

Źródło:

 

Pietna na Facebooku

Ochotnicza Straż Pożarna w Pietni 

Liczba mieszkańców: 387

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi zrealizowano liczne projekty, m.in.: przebudowa drogi krajowej 416 wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, wybudowanie nowej siedziby OSP Pietna, wyremontowanie i odnowienie domu spotkań i Izby Pamięci, rewitalizacja placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem terenu, rewitalizacja boiska do piłki nożnej, rewitalizacja dróg pomiędzy Pietną a wioskami Steblów – Nowy Młyn, skanalizowanie miejscowości, wymiana i modernizacja słupów oświetlenia wiejskiego, jak również rewitalizacja skwerów w centrum wsi z ustawieniem kamieni upamiętniających zawarcie partnerstw międzynarodowych.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Wyposażenie placu rekreacyjnego w Pietnej przy ul. Łąkowej o wartości  5 000 zł.