Pilszcz

Pilszcz

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Pilszcz jest miejscowością w całości objętą ochroną konserwatorską z uwagi na charakterystyczny, unikatowy układ ruralistyczny wsi. Cechą charakterystyczną miejscowości są zabudowy frankońskie, drewniany parnik.

W miejscowości znajduje się kościół, Wiejski Dom Kultury z miejscem spotkań mieszkańców i biblioteką. Na terenie sołectwa znajdują się pięknie zagospodarowane przestrzenie wiejskie, w tym dwa place zabaw, dwie siłownie zewnętrzne, dwa boiska wiejskie. Podwójność tych miejsc wynika z tego, że wieś składa się z dwóch części (Pilszcz wieś, Pilszcz Osiedle).

W starej części wsi jest blisko 7 ha przestrzeni wiejskiej będącej własnością gminy, na której znajdują się m.in. „Ogród Rekreacyjno-Wypoczynkowy z placem zabaw i zieloną siłownią”, Plac im. Roberta Schumana, Boisko Klubu FC Pilszcz, Skwer przy ulicy Krasickiego oraz 3 przestrzenne zwierzęta „Kwitnącego Zoo”.

W centrum wsi znajduje się Pomnik Przyrody – lipa drobnolistna. Niedaleko za wsią jest Aleja Lipowa, która upamiętnia przemarsz wojsk i Jana III Sobieskiego (1683r.) z odsieczą wiedeńską.

Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja” w Pilszczu

LZS FC Pilszcz

liczba mieszkańców: 666

Program Odnowy Wsi:

Wśród najważniejszych projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat należą:

  • „Oldrisov – Pilszcz – Ożywiona historia”
  • „Sielsko, anielsko z tradycją w przyszłość” w ramach projekty przeprowadzono cykliczne warsztaty: „Tradycje bożonarodzeniowe – warsztaty muzyczno-teatralne”, „W babcinej kuchni – potrawy z wielkanocnego stołu”, „Przydomowe ogrody wiejskie w teorii i praktyce – warsztaty ogrodniczo-rękodzielnicze”,
  • „Urządzenie i ekologiczne oświetlenie skweru przy ulicy Krasickiego.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Poprawa wizerunku wsi poprzez zakup i montaż trzech witaczy o wartości  5 000 zł.
  • „IV Targi Odnowy Wsi SPICHLERZ OPOLSZCZYZNY” (2021)
  • „III Targi Odnowy Wsi SPICHLERZ OPOLSZCZYZNY” (2019)
  • „II Targi Odnowy Wsi SPICHLERZ OPOLSZCZYZNY” (2018)
  • „I Targi Odnowy Wsi SPICHLERZ OPOLSZCZYZNY” (2017