Piorunkowice

Piorunkowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2002

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 206

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Remont drogi gminnej w Piorunkowicach /droga nr 161/ przy posesji 46 o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/