Piotrówka

Piotrówka

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Godne uwagi we wsi są: charakterystyczny kościół z 1892 roku, szkoła i cmentarz.

Układ miejscowości jest zaliczany do „ulicówek”, co samo w sobie stanowi ciekawostkę.

Centrum wsi stanowi nowo wyremontowana świetlica wiejska, w której mieści się również biblioteka.
Przy świetlicy wiejskiej znajduje się plac zabaw oraz wiata rekreacyjna, która służy mieszkańcom do integracji.

Centrum wsi znajduje się przy zabytkowym kościele oraz  szkole. Budynki te wyróżniają się na tle innych ze względu na czerwoną cegłę, z której są zbudowane.

Piotrówka na Facebooku https://www.facebook.com/pages/category/Landmark—Historical-Place/Piotr%C3%B3wka-Petersgr%C3%A4tz-Gmina-Jemielnica-2314352702176730/

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Piotrówka

liczba mieszkańców: 1023

Program Odnowy Wsi:

W 2019 roku w Piotrówce powstała Izba Historii. Izba ukazuje losy, historię mieszkańców przesiedlonych do Piotrówki z Ukrainy oraz losy mieszkańców, którzy pozostali w wiosce po wojnie. W Izbie pamięci można znaleźć stare fotografie i przedmioty codziennego użytku minionego wieku. 

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Izba pamięci wsi Piotrówka – remont i uroczyste otwarcie o wartości 5 000 zł.
  • Rodowody i doświadczenia naszych przodków sprzyjają integracji
    społeczności lokalnej
    (2020) – zadanie realizowane w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego w trybie pozakonkursowym na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Piotrówka otrzymało 7 000 zł dotacji.
  • „Zakładanie sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych, warsztaty” (2017 rok). Jest to kontynuacja zainicjowanego w poprzednim roku działania w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Sołectwo wzięło udział w warsztatach z zakładania zadrzewień przydrożnych, podczas których przy pomocy ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowane zostały projekty zadrzewień uwzględniające właściwy dobór gatunków i ich rozstawę. Piotrówka otrzymała sadzonki czereśni, głogu i śliwy. W rezultacie tego powstała ponad 350 m aleja.

 

Źródło: