Pludry

 Pludry

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

W miejscowości znajduje się Centrum Aktywności Wiejskiej – świetlica wiejska. Zajmuje ono budynek dawnej szkoły, datowany na 1896 rok. Mieszczą się w nim takie organizacje jak: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów, Mniejszość Niemiecka, OSP czy biblioteka. W Centrum zlokalizowana jest także Izba Regionalna z ciekawymi eksponatami pochodzącymi od mieszkańców sołectwa i okolicznych wsi.

Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców podczas różnych kulturalnych, rekreacyjnych i tematycznych zadań.

W miejscowości znajduje się siłownia na wolnym powietrzu, boisko do piłki plażowej oraz plac zabaw na terenie przedszkola.

W centrum wsi odnaleźć można obelisk z godłem miejscowości odsłonięty z okazji 375-lecia sołectwa.

W Pludrach znajduje się dom „stalowy” wybudowany w 1928r., który swoją formą nawiązuje do idei „konstruktywizmu” i „funkcjonalizmu” Bauhausa. Ten eksperymentalny budynek pełnił funkcję mieszkania dyrektora nowoczesnego zakładu impregnacyjnego. W latach 50.-90. XX wieku w budynku istniał gabinet lekarski i dentystyczny.

W wiosce znajdują się stawy zwane pluderskimi. Stanowią one wodny ekosystem będący ostoją licznych gatunków roślin i zwierząt, jak również pełniący funkcję retencyjną.

Z Pluder do Pietraszowa prowadzi ścieżka rowerowa licząca około 1 600m.

Godne uwagi w sołectwie są wymienione poniżej:

  • kościół filialny św. Antoniego Padewskiego z 1934r.,
  • sala spotkań
  • kościół pw. św. Antoniego,
  • stawy Pluderskie,
  • stary dworzec kolejowy, na którym znajdował się Urząd Celny.


Strona internetowa sołectwa Pludry www.pludry.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów https://www.facebook.com/stowarzyszenie.pludry

Ochotnicza Straż Pożarna w Pludrach https://www.facebook.com/OSPPludry

liczba mieszkańców: 1097

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– ulepszenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/