Pocztówka z przeszłości w Jakubowicach

Sołectwo Jakubowice zrealizowało projekt pn. “Zagospodarowanie wsi wraz z wydaniem albumu “Pocztówka z przeszłości – Jakubowice sprzed lat”.

Na terenie sołectwa ustawiono ławeczki z kwietnikami, tym samym pięknie zagospodarowano przestrzeń wsi. Mieszkańcy wrócili do tradycji spotkań przy ławeczkach przed domami, tak charakterystycznej dla Opolszczyzny.

Dodatkowo dbając o dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny wydano publikację “Pocztówka z przeszłości- Jakubowice sprzed lat”, gdzie zgromadzono zdjęcia upamiętniające historię miejscowości na przestrzeni lat.

Realizacja zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.