Podlesie

Podlesie

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Podlesie to najwyżej i najpiękniej położona wieś w Górach Opawskich na terenie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie i Obszarze Natura 2000 – obszary siedliskowe PLH160007.

W sołectwie znajduje się nieduży barokowy dwór z XVIII wieku i nowsza stylowa plebania. W neogotyckim kościele pw. św. Jerzego jest polichromowana rzeźba barokowa św. Jerzego, zapewne z poprzedniej świątyni. Podczas pożaru w 1996 roku spłonął zabytkowy ołtarz.

We wsi mieści się teren rekreacyjno-sportowy „Sołtysówka”, który składa się z wiaty i miejsca na ognisko.

Przy drodze do Głuchołaz znajduje się głaz graniczny o wysokości 90 cm z wyrytym krzyżykiem, datą 1586 i literami A.E.P.S. Jest to zdaniem miejscowych historyków jeden z najstarszych datowanych znaków granicznych w Środkowej Europie.

Rys historyczny: 

Nazwa Schönwalde wymieniona została już w 1369 roku, ale pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1666 roku. Dawniej w pobliżu wioski działała sztolnia złota, wymieniona w 1420 roku. Szkoła powstała już w 1742 roku. W 1777 pracował młyn papierniczy, w 1808 roku postawiono hutę żelaza, a obok powstała fabryka drutu. Bielono też płótno i wyrabiano nici.

liczba mieszkańców: 173

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszym działaniem zrealizowanym w ramach odnowy wsi jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego „Sołtysówka”,  który składa się z wiaty i miejsca na ognisko.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Uatrakcyjnienie Dożynek Gminnych o wartości  5 000 zł.

 

Źródło:

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/