Pogórze

                     Pogórze

  rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Pogórze, wieś znajdująca się w gminie Biała, przez którą przepływa rzeka Białka oraz Czarny Potok.
W miejscowości znajduje się w pełni wyposażony kompleks integracyjno-sportowo-rekreacyjny,
z siłownią na świeżym powietrzu oraz świetlicą wyposażoną w sprzęt multimedialny.

W miejscowości aktywnie działa wiele organizacji m.in. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, DFK, LUKS Polonia Pogórze oraz rada parafialna, które współpracują ze sobą organizując imprezy cykliczne, wernisaż prac fotograficznych, spektakle, zajęcia fitness oraz warsztaty rękodzieła. Miejscowość posiada wiele rodzimych gatunków flory i fauny m.in. wawrzynek wilcze łyko, konwalia majowa, kruszyna pospolita, barwinek pospolity, pierwiosnka wyniosła oraz wiele pajęczaków, owadów, gadów, ptaków i ssaków. We wsi działa gospodarstwo agroturystyczne „Dziki Raj”, znajdujące się w rezerwacie przyrody Nagłów, w którym zobaczyć można m.in. różnego rodzaju okazy dzikiego ptactwa.

W miejscowości prowadzona jest edukacja ekologiczna dla najmłodszych mieszkańców m.in. w ramach akcji „sprzątania świata”, liczenia bocianów czy zaszczepiania poczucia słuszności segregacji odpadów oraz cykl edukacyjnych spotkań z leśniczym.

Dzięki dużej aktywności mieszkańców Pogórza oraz wskazaniu atrybutów miejscowości, zwłaszcza tych środowiskowych i pokazania, jaki wpływ ochrona środowiska ma na rozwój Pogórza, nastąpiło w ostatnich latach zmniejszenie działań nie sprzyjających środowisku. Nastąpiło wzmocnienie odpowiedzialności za gospodarkę wodno-ściekową, dzięki czemu „Weronka” oczyściła swoje wody, czego dowodem są raki występujące w cieku. Okalające rzekę łąki zasiedliły borsuki oraz czapla siwa, a we wsi zadomowiły się trzy pary puchaczy, w tym przy jednej z tablic zamontowanych w ramach projektu „Zielone oczko”. Komisja konkursowa doceniła wysoką świadomość mieszkańców na temat posiadanych zasobów przyrodniczych swojej miejscowości oraz realizowanych w tym kierunku projektów przyrodniczo-edukacyjnych.

 

liczba mieszkańców: 695

Stowarzyszenie Odnowy Wsi, Pogórze

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu o wartości  5 000 zł.
  • Wieś jest laureatem  m.in. II miejsca konkursu “Piękna Wieś Opolska 2016” w kategorii “Najpiękniejsza wieś”.
  • „Wieś ogródkami stoi – przywracanie tradycji  upraw przydomowych w Pogórzu” to projekt wieloetapowy, polegający na przeprowadzenie warsztatów z zakresu aranżowania ogródków przydomowych (ogrody, przestrzeń przed gospodarstwami), ekologicznych i skutecznych sposobów prowadzenia ogródka, a także warsztatów związanych z aranżacją przestrzeni publicznej, w sposób, który jest zgodny ze specyfiką wsi i walorami przyrodniczymi miejscowości. Projekt zakładał przeprowadzenie dwóch akcji animacyjnych, pierwszej pn. “Lokalna Doniczka”, w ramach której każde gospodarstwo otrzymało doniczkę z ziemią oraz nasionami tradycyjnych ziół oraz drugiej pn. “Widok        z okna”, konkursu na najładniej zagospodarowaną przestrzeń przyrodniczą przed domem. W ramach zrealizowanego projektu mieszkańcy wsi dokonali nasadzeń w dwóch miejscach publicznych  w Pogórzu tj. przy Wiatraku oraz przy świetlicy wiejskiej. Rezultatem projektu była zmiana nastawienia mieszkańców wsi do tradycyjnych upraw, klasycznych, wiejskich aranżacji przestrzennych oraz ekologii. Komisja konkursowa doceniła wysoką świadomość mieszkańców na temat posiadanych zasobów przyrodniczych swojej miejscowości oraz realizowanych w tym kierunku projektów przyrodniczo-edukacyjnych, jak również duże zaangażowanie mieszkańców wsi, w wykonanie, a następnie pielęgnowanie zgłoszonego do konkursu projektu.
  • „Z pokolenia na pokolenie” projekt był naturalną konsekwencją wcześniejszych decyzji mieszkańców wsi Pogórze, które zostały zapisane w Planie Odnowy Miejscowości na lata 2008-2015. Społeczność wiejska skupiona przy Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Pogórze i miejscowym OSP wzięła na siebie całą realizację przedsięwzięcia polegającego na zebraniu historii dot. potocznych nazw miejscowości, jej ulic, dzielnic i legend, zapisaniu i zredagowanie tekstów, zaprojektowaniu wyglądu tablic i ich montaż. W ramach projektu tablice umieszczono w miejscach nie tylko ważnych dla mieszkańców wsi ze względów historycznych i kulturowych, ale także ze względów środowiskowych tj.: łąka nad rzeczką Weronką, czy zagospodarowany staw wiejski „Zielone Oczko”. Taka decyzja była także odpowiedzią na poprawiającą się świadomość ekologiczną mieszkańców wsi. Godnym zauważenia jest fakt, iż dzięki wskazaniu atrybutów miejscowości, zwłaszcza tych środowiskowych i pokazania, jaki wpływ ochrona środowiska ma na rozwój Pogórza, nastąpiło w ostatnich latach zmniejszenie działań nie sprzyjających środowisku. Nastąpiło wzmocnienie odpowiedzialności za gospodarkę wodno-ściekową, dzięki czemu Weronka oczyściła swoje wody, czego dowodem są raki występujące w cieku. Okalające rzekę łąki zasiedliły borsuki oraz czapla siwa, we wsi zadomowiły się trzy pary puchaczy, w tym przy jednej z tablic zamontowanych w ramach projektu „Zielone Oczko”. Obiekt, który był zaniedbaną pełną błota  dziurą po starym zbiorniku przeciw pożarowym, dzięki pracy mieszkańców został zrekultywowany i stał się wiejskim akwenem, który wraz z powstałą przy nim altaną stał się atrakcyjnym miejscem plenerowych spotkań mieszkańców wsi, które jednocześnie jest siedliskiem ryb, płazów, gadów i kaczki krzyżówki. Komisja doceniła fakt, iż dzięki projektowi mieszkańcy Pogórza po raz kolejny się zintegrowali i zwrócili uwagę na faunę i florę istniejącą wokół opisywanych obiektów a wieś stała się również miejscem częściej odwiedzanym przez turystów, zwłaszcza rowerzystów i jeźdźców konnych.