Pokój

Pokój

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2013

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 1416

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– piknik rodzinny dla sołectwa Pokój o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/