Polanowice, gm. Byczyna

                                  Polanowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

W sołectwie zlokalizowany jest kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny z początku XX w. oraz pałac wraz z parkiem z 1872 r. Pałac znajduje się w centralnej części miejscowości. Obiekt był kilkakrotnie przebudowywany w latach 1872 i 1912. Obecnie pałac jest własnością prywatną.

Rangę wsi podnosi założony po wojnie wielokierunkowy Zespół Szkół Rolniczych wraz z internatem.

We wsi działa świetlica wiejska, znajduje się również pełnowymiarowe boisko sportowe wraz z zapleczem, boisko przy świetlicy oraz plac zabaw z siłownią zewnętrzną.

Źródło:

liczba mieszkańców: 513

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Polanowice

LZS Polanowice

 

Program Odnowy Wsi:

Dzięki odnowie wsi wybudowano plac zabaw i siłownię napowietrzną.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Oświetlenie części boiska sportowego w Polanowicach o wartości  5 000 zł.