Polkowskie

Polkowskie

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

W Polkowskiem znajduje się zabytkowa murowana dzwonnica z XIX/XX wieku oraz pozostałości po cmentarzu niemieckim. W okolicznym lesie znajdują się dwa arcyciekawe pomniki przyrody – okazy czereśni ptasiej (Cerasus avium).

Rys historyczny: 

Najstarszy znany dokument wymieniający nazwę wsi Polkowskie pochodzi z roku 1362, wówczas wieś występowała pod nazwą Pulkiewicz. Do wsi należała kolonia Nowe Polkowskie założona
w 1770 roku przez zakon Joannitów. Ciekawostką jest to, że w 1844 roku w Polkowskiem znajdowały się duże pola drzew morwowych, gdzie hodowano jedwabniki.

Koło Gospodyń Wiejskich w Polkowskiem

liczba mieszkańców: 188

Program Odnowy Wsi:

W centrum wsi, obok świetlicy wiejskiej, mieszkańcy zagospodarowali teren na spotkania mieszkańców, samodzielnie wybudowali grill i wigwam oraz plac zabaw dla dzieci. W ambitnych planach miejscowości na najbliższą przyszłość jest również odtworzenie szlaku napoleońskiego, który przebiegał przez Polkowskie.

Najciekawsze projekty:

 

Źródło: