Polska Nowa Wieś

Polska Nowa Wieś

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 698

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

–Organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa Polska Nowa Wieś pod
nazwą “OKTOBERFEST NOVA VILLA” o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/