Posucice

             Posucice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

 

 

 

 

 

 

Do zasobów architektonicznych miejscowości można zaliczyć zabytkowy kościół pw. św. Wawrzyńca z XVI wieku, pomniki oraz kapliczki. W miejscowości znajdują się również ruiny starego zabytkowego folwarku.

Miejscowość Posucice posiada w swoich zasobach zagospodarowane centrum wsi, na które składa się świetlica wiejska, plac zabaw z altanką oraz miejscem spotkań plenerowych, a także boiska do piłki nożnej i piłki koszykowej.

Do cennych przyrodniczo obszarów można zaliczyć również stary drzewostan na terenie wsi.

liczba mieszkańców: 174

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Posucice

Program Odnowy Wsi:

Do najciekawszych i największych przedsięwzięć zrealizowanych na terenie sołectwa zaliczyć można stworzenie plenerowego miejsca spotkań dla mieszkańców, na które składają się plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej, altana oraz boiska do koszykówki i piłki nożnej.

W miejscowości sukcesywnie remontowane są również drogi gminne.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Remont posadzki w świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł.
  • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018). Sołectwo Posucice założyło sad.