Poznowice

                Poznowice

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Sołectwo Poznowice położone jest w południowo-wschodniej części gminy Izbicko.

W miejscowości panuje spokojna atmosfera.
Wieś jest typem tzw. okolnicy czyli wsi, w której zagrody ustawiono w zwartym kręgu czyli podkowę wokół środkowego placu.

W sołectwie funkcjonuje ognisko opiekuńczo-wychowawcze – świetlica dla dzieci oferująca całoroczne popołudniowe zajęcia i wyjazdy.

Na terenie miejscowości znajduje się:
• zabytkowy kościół pw. Św. Michała Archanioła,
• kaplica cmentarna z grobowcem właścicieli,
• teren rekreacyjny z placem zabaw i wiatą.

Sołectwo Poznowice leży na obrzeżach Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, otoczone jest lasami, w których dominuje sosna i świerk.
Przez Poznowice przepływa rzeczka Poznowiczanka.

Dużym wyróżnikiem miejscowości są studnie artezyjskie o głębokości ok. 100 m.

Przez miejscowość przebiegają trasy rowerowe.

DFK w Poznowicach

liczba mieszkańców: 319

Program Odnowy Wsi:
Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi w Poznowicach w ramach odnowy wsi były:
• remonty chodników,
• doposażenie terenu rekreacyjnego,
• doposażenie świetlicy.

Najciekawsze projekty:
• Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup traktorka-kosiarki do utrzymania terenów zielonych w Poznowicach o wartości 5 000 zł.

• https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

Źródło:
• https://izbicko.pl/
• ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW