Prężyna

                  Prężyna

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2001

 

 

 

Wieś wzmiankowana już w 1222 roku pod nazwą Pransinam. Prawdopodobnie mieściła się w niej siedziba templariuszy. Pierwszy kościół pod wezwaniem św. Piotra Apostoła ufundował w roku 1233 biskup wrocławski Tomasz I. Później kościół otrzymał imię św. Jakuba i należał do dekanatu we Wrocławiu. W tym okresie Prężyna była własnością rycerza Jana Syboty.
We wsi oprócz kościoła, warto zobaczyć nagrobek ks. Lubczyka, kapliczkę cmentarną z rzeźbą św. J. Nepomucena oraz 12 murowanych kapliczek i 8 krzyży.
Wysoka klasa gleb pozwala na osiągnięcie wysokich plonów z upraw polowych, a co za tym idzie i wysokiej hodowli. Przez wieś przebiega trasa rowerowa PTTK nr 263 N.

liczba mieszkańców: 283

Najciekawsze projekty: