Proślice, gm. Byczyna

                         Proślice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

W miejscowości znajduje się drewniany kościół filialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego z 1580 r. oraz zespół pałacowo-parkowy z przełomu XVIII i XIX w., który obecnie jest obiektem agroturystycznym. Mieści się tutaj Europejskie Centrum Rzemiosła Rycerskiego.

Ponadto w sołectwie jest świetlica wiejska w trakcie gruntownego remontu, boisko sportowe wraz z szatniami, sztuczne boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę, plac zabaw oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej założona w 1948 r.

Na terenie wsi znajduje się park dworski,  w którym mieści się największe w Europie skupisko lęgowe słowika, dlatego miejsce to jest często nazywane ,,Doliną słowików”. Poza tym w miejscowości znajdują się dwa stawy gminne oraz dwa stawy będące własnością prywatną.

Na uwagę zasługuje rosnąca przy wjeździe do miejscowości od strony Byczyny 500 – letnia lipa, uznana jako pomnik przyrody.

                                 

Źródło:

 

liczba mieszkańców: 328

Proślice na Facebooku

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dolina Słowików

Ochotnicza Straż Pożarna w Proślicach

 

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych projektów zrealizowanych przy pomocy odnowy wsi należą budowa  placu zabaw. W trakcie realizacji jest kolejne przedsięwzięcie – remont świetlicy wiejskiej.