Prószków

        Prószków

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

Prószków to malownicze miasteczko zamieszkane przez niespełna 3000 mieszkańców. Prawo miejskie Prószków odzyskał ponownie w 2004 roku. W Prószkowie funkcjonują zakłady pracy, przychodnie lekarskie, supermarkety, zakłady usługowe, plac zabaw. Dzięki obecności jednego z największych i najnowocześniejszych hoteli w regionie, Prószków coraz częściej staje się celem wizyt turystów.

Na listę zabytków wpisane są w Prószkowie:

– kościół parafialny pw. św. Jerzego1687, XIX113/54

– plebania XVII/XVIII1806/66

– zamek, ob. DPS były zamek Książąt Prószkowskich XVI/XVII, XVIII/XIX114/54

– park. XIX82/83

– dom, ul. Korfantego 1

– dom, Rynek 36, 1 poł. XVIII, XIX1968/72

 -Pomologia budynek, dawny zajazd, ul. Pomologia 9

– Pomologia park -arboretum

– kościół ewangelicki z 1866 r.

– cmentarz ewangelicki

 

Ponadto w Prószkowie znajduje się muzeum kowalstwa.

Walory przyrodnicze, krajobrazowe (np. parki wiejskie, stawy, obszary chronione, ścieżki przyrodnicze, edukacyjne, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, skwer, itp.- do 3 zdań)

Znaczną część gminy zajmują lasy. Bory Niemodlińskie należą do najważniejszych ekologicznie terenów Opolszczyzny. W Prószkowie można wymienić: torfowiska w Wybłyszczowie, park w Prószkowie na ul. Korfantego, park w Prószkowie przed zamkiem, park Arboretum na Pomologii, park w Prószkowie na ul. Grunwaldzkiej oraz ścieżkę rowerową z Prószkowa do Nowej Kuźni.

Ochotnicza Straż Pożarna w Prószkowie (KSRG)

LZS Polonia Prószków – Gminne Zrzeszenie LZS

Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych

Stowarzyszenie Braterstwa w Prószkowie

Liczba mieszkańców: 2 618

Najważniejsze przedsięwzięcia, projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat (do 5 zdań)

W przeciągu ostatnich lat do najważniejszych projektów należą: X Prószkowska Parada Orkiestr. Podczas tego jubileuszowego wydarzenia gościem i zarazem wykonawcą honorowym była Orkiestra Reprezentacyjna Federalnych Sił Zbrojnych Niemiec. Ponadto w Prószkowie odbywały się zawsze w sierpniu Dni Prószkowa.  W 2019r. po raz pierwszy odbył się Prószkowski Bieg Uliczny im. Piotra Blachucika.

Źródło: